Už jen jeden krok Začněte psát novou životní kapitolu PODAT E-PŘIHLÁŠKU

Entrepreneurship and Small Business Development

Prezenční studium Délka studia 3 roky Titul Bc.

Proměňte své nápady ve funkční business

V ČR jedinečný koncept studijního programu, který se studuje v anglickém jazyce.

Program Entrepreneurship and Small Business Development se liší od tradiční výuky a profesním zaměřením se orientuje na podnikatelskou praxi svých studentů. V rámci studia budete Vy těmi, kteří určují obsah Vašeho studia a budete si sami vybírat oblasti, ve kterých se chcete vzdělávat.

Základy se naučíte v předmětech jako je marketing, management či finance. Následně spolu s týmem podobných nadšenců postavíte firmu. Po dostudování pro Vás bude pojem podnikání znamenat mnohem víc než jen živnostenský list.

Získané zkušenosti Vám pomůžou založit vlastní firmu, zvolit dobrou práci v prosperující společnosti, nebo se rozhodnete pro prohloubení svých znalostí na jednom z magisterských studijních programů na naší fakultě.

Vše u sebe
Vše u sebe
Posluchárny, studovny, knihovna, menza, sportovní zařízení, koleje ...
Mezinárodní projekty
Mezinárodní projekty
Díky množství smluv se zahraničními univerzitami má téměř každý student možnost vycestovat do zahraničí.
Prestižní lokalita
Prestižní lokalita
Čeká na tebe prestižní lokalita Technologického parku – českého Silicon Valley, kde vznikají celosvětové projekty.
Perspektivní uplatnění
Perspektivní uplatnění
FP je skvělý základ pro podnikatelský i profesní život, poznáš praxi i kolegy z oboru a získáš kontakty.

Co Vás čeká?

Projdete si cestu od nápadu k jeho realizaci. Budete čerpat inspiraci z coachingu, mentoringu a konzultací. Pochopíte cenu úspěchu i neúspěchu pro rozvoj podnikání. Prožijete si svůj vlastní podnikatelský příběh, který si vytvoříte a budete za něj zodpovědný.

Naučíte se pracovat v týmu a založíte si už při studiu reálnou týmovou firmu. Firmu, jejíž rozvoj budete mít se svým týmem plně v rukou. Budete součástí týmu a naučíte se těžit ze síly spolupráce. Budete moct plně využívat jedinečného zázemí a know-how studijního programu ESBD pro vlastní rozvoj a rozvoj reálných projektů.

Budete moct přímo rozhodovat o obsahu i formě praxe. Využívat studované předměty k rozvoji projektů a měnit si obsah studia podle konkrétních projektů. Rozvíjet studijní program můžete třeba jako manažer pro rozvoj spolupráce se zahraničními partnery.

Jak to prakticky vypadá?

 • vlastní zázemí pro týmovou výuku. Metody: týmové učení, sebehodnocení, project-based learning, learning by doing
 • možnost rozvíjet vlastní podnikatelské projekty v rámci týmové firmy
 • práce na konzultačních projektech, které zadávají přímo reálné firmy a externí klienti
 • realizace vlastního podnikatelského nápadu od prvotní myšlenky až po uvedení na trh
 • možnost podílet se na projektech mezinárodních soutěží v oblastech budování značky, marketingu a technologických inovací

Co nabízí studijní program Entrepreneurship and Small Business Development?

 • týmové učení, vytvoření a rozvoj vlastního podnikatelského projektu v rámci týmové studentské firmy
 • mezinárodní spolupráci a mezinárodní projekty jako součást studia
 • zapojení se do tvorby obsahu studia
 • možnost přípravy budoucího start-upu
 • flexibilitu a zodpovědnost

 

Mezinárodní spolupráce

Projekty

Soutěže

 • Účast na soutěžích Euroweek organizovaných společností Prime Networking
  1. místo v kategorii Best Pitch and Poster Award, 1. místo v kategorii Best Project Presentation Award, Téma: Waste Elimination through the Usage of a Digital Twin, rok 2019
 • Účast na soutěži Coca-cola HBC challenge
  (2. místo v celostátním kole, rok 2019)
O studijním programu Entrepreneurship and Small Business Development garant programu doc. Ing. Robert Zich, Ph.D.
Jak studenti pracují v týmu, ve vlastní firmě, na vlastních projektech a co je na tom baví nejvíce

Uč se a rozvíjej se v týmu. Spolupracuj s úžasnými lidmi. Studuj v angličtině. Vybuduj si vlastní start-up. Založ firmu.

Ondřej student 3. ročníku ESBD

„V ESBD pracujeme v malých týmech a to dodává člověku flexibilitu a schopnost improvizovat.“

„Na našem studijním programu mě baví to, že kdykoliv si já nebo náš tým vymyslí nějaký podnikatelský nápad či projekt, tak ho můžeme realizovat a fakulta nám k tomu vyjde vstříc.“

„ESBD je pro tebe, pokud jsi člověk, který nečeká na příležitosti, ale snaží si je vytvářet sám.“

„Pokud při studiu ESBD dokážeš chytit každou příležitost za pačesy, otevřeš si spoustu dveří do budoucnosti a pak už je na tobě, co z toho si vybereš. Za mě jsou to určitě podnikatelské projekty, se kterými jsme při studiu začali.“

Martin student 3. ročníku ESBD

„Náš studijní program je unikátní v rámci ČR a upřímně za sebe povím, že se mi na něm líbí všechno. Po skončení střední školy jsem hledal nějakou výzvu a přišlo mi, že právě obor ESBD je ta výzva, kterou chci vyzkoušet. A nemýlil jsem se, je to výzva, protože tento program je inovativní, je úplně nový a je to něco, co se v ČR jen tak nevyskytuje.“

„Program ESBD změnil můj život k lepšímu, změnil mé myšlení, změnil můj systém práce, změnil mě jako osobu.“

„Mám skvělé možnosti a dostávám skvělé příležitosti, abych se poučil z vlastních chyb a rozvíjel vlastní projekty, které mi dávají smysl.“

„Díky tomu, že máme možnost pracovat v týmech, jsem na sobě pocítil ohromný rozvoj a to díky tomu, že jsem měl mnoho příležitostí spolupracovat s úžasnými lidmi.“

Úspěšné projekty

Příprava brandingové strategie pro oděvní firmu z Finska

Návrh realizace projektu rozšíření produktové nabídky pro pizzerie (americký nadnárodní řetězec)

  Návrh projektu expanze pro holandský mikropivovar

  icon
  Odpovědi Časté dotazy
  Je možné odovzdávat seminární práce/projekty ve slovenštině?

  Ano, u nás na fakultě je možné odevzdávat práce a komunikovat i ve slovenském jazyce (pokud se nejedná o výuku v jazyce anglickém).

  Je možné psát závěrečnou práci ve slovenském jazyce?

  Ano, je to možné, pokud se nejedná o studijní programy vyučované v anglickém jazyce.

  V jak velkých skupinách probíhá výuka na Fakultě podnikatelské?

  Je to rozdílné – dle studijních programů. Obecně se dá říci, že výuka formou cvičení probíhá obvykle ve skupinách od 25 do 30 studentů.

  V některých předmětech probíhá výuka ve specializovaných laboratořích, kde mohou být skupiny po max. 15 studentech.

  Přednášky jsou pak dle kapacit učeben/poslucháren (max. 320 studentů v největší přednáškové místnosti).

  Je na Fakultě podnikatelské možnost dálkového studia?

  Bakalářské studijní programy se otevírají pouze v prezenční formě studia.

  V kombinované formě studia se otevírají navazující magisterské studijní programy - Informační management, Strategický rozvoj podniku, Účetnictví a finanční řízení podniku.

  Kombinovaná (dálková) forma studia je kombinací distanční a prezenční formy.

  Je v případě přijetí možnost odložení studia o 1 rok?

  Odložení studia o 1 rok ihned po přijetí není možné. Podle Studijního a zkušebního řádu VUT je přerušení studia v prvním semestru možné pouze ve výjimečných případech, zejména z důvodů zdravotních.

  Kdy mám žádat o stipendium a koleje?

  Žádost o koleje může podat uchazeč, který splnil podmínky pro přijetí ke studiu a obdržel vstupní heslo do informačního systému. Žádost se podává elektronicky v informačním systému cca od poloviny června.

  Žádost o stipendium je možné podat až po zápisu do studia.

  Uznáváte místo přijímaček SCIO test?

  Ano. Uchazeč, který do stanoveného termínu nezašle na fakultu certifikát o dosažení percentilu 60 a více a žádost o přijetí, bude pozván na přijímací zkoušku na fakultu. 

  Když neuspěji u maturity v květnu, ale přijímačky zvládnu, čeká se na výsledek maturity do září, nebo již nemohu ke studiu tento rok nastoupit?

  V případě neúspěšné maturity v řádném termínu nelze studium zahájit, i když byla přijímací zkouška úspěšná.

  Jaké mám možnosti ve volbě rozvrhu (zvládnu při studiu i brigády)?

  Student si registruje jednotlivá vyučování (přednášky a cvičení) v rámci rozvrhu přednáškové skupiny. Do určité míry lze registrovat rozvrh, který bude vyhovovat jeho potřebám. Záleží na rychlosti studenta po spuštění registrace v informačním systému.

  Jak je složité postoupit do magisterského studia, pokud budu studovat bakalářské studium na Vaší fakultě?

  Studenti bakalářských studijních programů na Fakultě podnikatelské mohou být přijati do navazujícího magisterského studia prominutím přijímací zkoušky, pokud dosáhnou stanoveného váženého studijního průměru za celé bakalářské studium. Aktuálně je to průměr do 1,90 včetně.

  Stačí vykonat jedny přijímačky na více programů?

  Ano, uchazeč, který podá přihlášky ke studiu na více studijních programů, koná přijímací zkoušku pouze jednou.

  Kolik studentů dokončí bakalářské programy?

  Obecně nelze odpovědět, a to vzhledem k širší nabídce studijních programů jak profesních tak akademických.

  Je v rámci studia nějaká praxe?

  Ve všech bakalářských studijních programech je ve studijním plánu zařazena praxe. Větší rozsah praxe je v profesně zaměřených studijních programech (Manažerská informatika, Procesní management a Entrepreneurship and Small Business Development).

  Je možné uznat úspěšně absolvované předměty z jiné univerzity?

  Děkan může uznat předměty se shodným obsahem absolvované ve stejném stupni studia, které byly zakončeny zkouškou nebo klasifikovaným zápočtem s hodnocením A, B, C a od jejichž vykonání neuplynulo více než 5 roků. Počet kreditů absolvovaného předmětu musí být stejný nebo vyšší než je počet kreditů předmětu studijního plánu příslušného studijního programu na Fakultě podnikatelské.

  Je možné studovat s využitím individuálního studijního plánu?

  Individuální studium se povoluje pouze výjimečně ze závažných důvodů (zejména zdravotních). A dále studentům, kteří vyjíždí na semestrální studijní pobyt do zahraničí v rámci programů Erasmus+, Free Mover apod.

  Co mám dělat, pokud se mi kryjí přijímací zkoušky na Fakultu podnikatelskou s jinou přijímací zkouškou nebo s maturitou?

  Přijímací zkoušky do bakalářských studijních programů se budou konat ve dvou termínech (pátek nebo sobota). Pokud by nastala kolize pátečního termínu s maturitou, provedeme změnu na sobotní termín (požádat e-mailem studijní oddělení – studijni@fp.vut.cz ).

  Mohu uvést na přihlášku ke studiu více studijních programů?

  Uchazeč může podat přihlášky ke studiu více studijních programů. Na každý studijní program podává samostatnou, jednotlivě placenou přihlášku. Uchazeč pak koná jednu přijímací zkoušku.

  Musím přiložit k přihlášce ověřené maturitní vysvědčení?

  Uchazeč, který úspěšně složí přijímací zkoušku, dokládá úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení až u zápisu do studia.

  Co mám dělat, pokud jsem po odeslání přihlášky zjistil, že v ní mám chyby?

  Kontaktujte studijní oddělení (studijni@fp.vut.cz) se žádostí o opravu.

  Může za mě přijít k zápisu ke studiu někdo jiný (pokud se v daném termínu nemohu osobně dostavit)?

  K uskutečnění zápisu můžete zplnomocnit jinou osobu. Podpis na plné moci musí být úředně ověřený.